PHẤN GEO VÀNG SIÊU MỊN LAMY CATALINA GOLDEN PACT

350,000  250,000