Sử dụng sau khi thoa serum. Nên sử dụng trọn bộ 3 sản phẩm xịt khoáng_serum_cream để đạt được hiệu quả tốt nhất.