VIÊN UỐNG BỔ XƯƠNG KHỚP GLUCOSAMIN KWANGDONG HÀN QUỐC 2000

1,150,000  850,000